Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Staż artystyczny - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - kompozycja - staż artystyczny

Szczegóły
Kod KTM-KOM-STAZ
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Kierunek studiów Kompozycja i teoria muzyki
Poziom kształcenia Staż Artystyczny
Języki wykładowe angielski, polski
Czas trwania 1 rok
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.09.2021 00:00 – 10.09.2021 23:59)

Opis

Zajęcia indywidualne (do wyboru) w zakresie kompozycji. Celem stażu jest poszerzenie wiedzy i doświadczenia z w/w dziedziny.

Wykładowcy

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski

 

Warunki rekrutacji

  • przesłanie min. 3 kompozycji w formie elektronicznej na adres stazeartystyczne@chopin.edu.pl w terminie rejestracji w IRK

Limit miejsc

  • 7 osób 

Opłata

  • 6 000  zł za 30 godzin dydaktycznych